Meer getuigenissen

Vincent Giot , Facility & Security Management

Vincent Giot

De titel van een vacature gepubliceerd op de website van de Nationale Loterij was precies waarnaar ik op zoek was voor het verdere verloop van mijn loopbaan : het beheer van facilitaire diensten in een bedrijf op mensenmaat.

Ik leid een team dat als kernopdracht heeft het welzijn van de mensen die onze gebouwen bewonen. Enerzijds hebben wij het “Soft Facilities”-beheer, dat is de dienstverlening aan de bewoners waaronder het beheer van de schoonmaak, de fysieke veiligheid, het onthaal, de interne post, de drankbedeling, … , en anderzijds de “Hard Facilities”, zijnde het onderhoud van de technische installaties. Het werk wordt hoofdzakelijk in teamverband uitgevoerd. Geen enkele dag gelijkt op een andere: een zending die op het laatste moment moet worden verstuurd, een defecte lift, … alles is prioritair. Er zijn geen minder belangrijke projecten. Als er bijvoorbeeld een lamp moet worden vervangen, dan gebeurt dat, en wij hechten daar evenveel belang aan als aan de ondertekening van een overeenkomst met een nieuwe leverancier. De belangrijkste uitdaging van onze dienst bestaat erin bezig te zijn met verschillende projecten tegelijk op verschillende werven, en toch uiterst diverse taken uit te voeren.

Mijn functie bestaat in het uitoefenen van een echt coördinatie- en polyvalentieberoep met interacties op alle hiërarchische niveaus.  Wij stellen alles in het werk om de ervaring van onze klanten te maximaliseren, van het begin tot het einde van hun traject . Wij willen de notie gastvrijheid integreren in het beheer van de gebouwen en van de veiligheid. Wij wensen de ervaring van onze klanten (de medewerkers, hun bezoekers, …) te optimaliseren, van bij hun aankomst tot hun vertrek. Wij zien er op toe dat zij alles hebben wat nodig is om degelijk te werken : een vlot onthaal, operationele liften, verwarming/airconditioning, ergonomisch en aangepast meubilair, een aangename en voldoende grote werkruimte en beveiligde lokalen, briefwisseling die tijdig verstuurd en afgeleverd wordt, sanitair dat netjes is, drankvoorziening enz.

De Nationale Loterij is een onderneming op mensenmaat en gericht op dienstverlening. Er worden talrijke projecten tussen de departementen georganiseerd, er is een open communicatie tussen de collega’s.  Teamwerk en creativiteit zijn er welkom.  

 

 

Terug naar Boven