Terug naar de resultatenlijst

Digital Paid Campaign ExpertFunctie

*Digital native met goede communicatieskill*

Hoe maak jij de spelers blij?

Je legt contacten met de talrijke spelers van de Nationale Loterij, en doet hen dromen aan de hand van onze verschillende types van campagnedynamieken, ter ondersteuning van de acties die worden gevoerd ten gunste van onze merken, van onze communicatiekanalen en onze verkoopkanalen, van de actualiteit bij de Nationale Loterij op Corporate-niveau, inzake subsidies en sponsoring, en op het vlak van B2B, B2C, Player Care, en de diverse voordelen.

Je biedt het uitgebreide productengamma van de Nationale Loterij aan, door via een communicatie-op-maat in te spelen op de motivatie / de intenties van de spelers die wij hebben geïdentificeerd. Op die manier bied je een dienstverlening en producten aan die vlot de weg effenen naar onze spelen. Via onze diverse communicatie- en verkoopkanalen, integreer je daartoe een vlotte, ononderbroken speelervaring.

Je activeert een zinvolle inhoud bij de juiste spelersdoelgroepen. Op basis van onze gegevens en onze Insights, wordt het voor ons op die manier mogelijk om een groeiend inzicht te krijgen in de receptie van onze merken / producten, van de levenscyclus van onze spelers, en van hun verschillende verbruikersparcours.

Wat je doet als Digital Paid Campaign Expert

Je werkt nauw samen met de marketingverantwoordelijken voor de producten en de merken, met het oog op de ontwikkeling van sterke mediaplannen, niet alleen het hele jaar door ter ondersteuning van onze trekkingen, maar ook in het kader van de grote campagnes voor de absolute commerciële prioriteiten; voor dat alles ga je te werk op basis van een geïntegreerde actiekalender.

Je legt heldere campagnedoelstellingen vast, in samenspraak met de verschillende marketingverantwoordelijken (merken / producten, Demand, voordelen, …).

Je synchroniseert je acties met de overige communicatiekanalen, met de bedoeling om te komen tot een coherente aanpak ten gunste van de speler, en om de communicatiekanalen zelf te optimaliseren.

Je zorgt ervoor dat de keuze van de “Digital Paid”-communicatiekanalen impacterend én relevant is, in overeenstemming met, enerzijds, de verschillende campagnedynamieken (zowel Ongoing Campaigns als tijdelijke campagnes) en, anderzijds, met de vastgelegde doelstellingen / KPI’s (Reach, Incremental Reach, Engagement, Traffic, Conversions).

Je zorgt ervoor dat de communicatie van relevante informatie tussen de verschillende marketingverantwoordelijken die betrokken zijn bij jouw operationele proces, plaatsvindt op het juiste moment, op de juiste plaats, en met de juiste middelen.

In nauwe samenwerking met onze Creative Excellence Manager, zorg je ervoor dat de redactie en de publicatie van de content in overeenstemming zijn met de historische achtergrond en met het eigen territorium van onze merken, met de specifieke kenmerken van onze “Paid”-communicatiekanalen, en met de rol die de Content moet vervullen in de verschillende parcours die onze spelers naar het spel moeten leiden.

Je beheert de sociale netwerken, en je ontwikkelt een content plan dat perfect de tone of voice weergeeft van de merken die je beheert. Je zorgt ervoor dat je content plan aangepast is aan ieder communicatiekanaal.

Je volgt en monitort het merk (de merken) dat (die) je beheert op de platformen van de sociale media. Je spitst je oren voor alle relevante vermeldingen en conversaties, waarna je deze vermeldingen en conversaties doorspeelt aan de marketingverantwoordelijken die bij het proces betrokken zijn (Brands, Player Care, communicatiekanalen / verkoop), met het oog op de formulering van een doordacht, gepast, overlegd én goedgekeurd antwoord.

Dankzij je analytische en nieuwsgierige geest, en dankzij de web-KPI’s op maat, zorg je ervoor dat elke Campaign Tracking operationeel is, zodat je de prestaties kan beoordelen van je strategie, van je actiekalender, van je campagnes, en van je Content Plan. Dat alles vertaal je in relevante Insights ter attentie van de marketingverantwoordelijken (merken / producten, Demand, voordelen, …).

Je hebt inzicht in de verschillende trajecten waarvan onze spelers gebruik maken; je optimaliseert deze trajecten op een concrete manier aan de hand van onderzoeken, analyses, en optimalisatietechnieken; je vertaalt de prestatieresultaten van jouw medium in relevante Insights, met als enige bedoeling om het parcours van onze spelers te optimaliseren, en het pad naar onze spelen vlotter bereikbaar te maken.

Profiel

Waarom jij het verschil kan maken

- Je bent goed georganiseerd en stipt.
- Je bent autonoom en je bent in staat om je werktijd en die van de teams in te delen in overeenstemming met de prioriteiten.
- Je schrikt er niet voor terug om constructieve feedback te geven én te vragen.
- Je bent vlot in de omgang en kan daardoor vlot samenwerken met interne en externe partners.

3 redenen waarom dit iets voor jou is

+ Je bent vertrouwd met het Belgische en het internationale medialandschap, in het bijzonder met het digitale luik ervan.
+ Je hebt een bijzondere voeling met alle sociale netwerken.
+ Je hebt reeds een paar ervaring binnen Digital Paid Marketing.

Onderneming

Al meer dan 85 jaar zorgt de Nationale Loterij voor een veilig spelplezier voor alle Belgen ouder dan 18 jaar. Dankzij de kleine inzetten van talrijke spelers kan de Nationale Loterij elk jaar zo’n 320 miljoen terug ten dienste stellen van de hele Belgische samenleving. Talrijke waardevolle organisaties en projecten krijgen op die manier de nodige steun en kunnen zo een verschil maken in onze gemeenschap.
Dankzij het vertrouwen van alle spelers realiseerde de Nationale Loterij in 2020 een omzet van 1,435 miljard euro en kunnen we in deze uitzonderlijke tijden onze steun blijven garanderen. We konden bovendien het totale bedrag dat geherinvesteerd wordt optrekken tot 325 miljoen.

Dit alles kan enkel als de Nationale Loterij dé referentie in haar markt blijft door het hoog houden van haar onberispelijke en betrouwbare reputatie enerzijds, en door het aanbieden van de beste spelervaring aan haar spelers via een gediversifieerde waaier van spelen en kanalen.

Afdeling

Wil jij graag in een team werken dat deel uitmaakt van een grote organisatie ? En wil jij graag taken uitvoeren waarin de speler van de Nationale Loterij een centrale plaats inneemt ? Dan heb je bij dezen het grote lot gewonnen ! Ons verhaal begint met aantrekkelijke producten, want de elementen die een speler kunnen verleiden, zijn zeer uiteenlopend : de algemene winstkans, een snel stijgende Jackpot, maar ook de spelervaring, of het nu gaat om het krassen van een biljet, of de spanning van een trekkingsspel tot op het ogenblik van de trekking zelf, of de suspens bij het spelen van een online-e-game. Maar sterke producten vormen niet het hele plaatje : wij moeten de speler immers ook sterke verhalen aanbieden die een weerklank vinden in zijn eigen wereld. Dit alles nemen wij in aanmerking in de totale strategie van onze communicatie, waarin wij voortdurend op het geschikte moment boodschappen moeten meedelen op ál onze Paid and Owned communicatiekanalen. Precies daarom vermeerderen wij ons aantal contactpunten en breiden wij ook onze distributiekanalen uit, want het is uiteindelijk de speler die de plek kiest die hem het best past. Elke optimalisering van deze communicatie, hoe klein ook, vertaalt zich sowieso in tastbare resultaten. Wel, vind jij dat je het talent hebt om van al deze puzzelstukjes een fraai geheel te maken ? Kom dan bij de Nationale Loterij – solliciteer vandaag nog !

Je komt terecht binnen Marketing & Sales en rapporteert aan de Digital Paid Manager.

Je maakt je deel uit van het team Player Communication Management, waarvoor de betalende media, de websites, het eCRM, en de App sleutelelementen zijn binnen het ecosysteem van de Nationale Loterij en haar spelers.

Aanbod

- Aandacht voor jou
We vinden het belangrijk dat jij het beste uit jezelf kan halen, maar dat we ook het beste uit elkaar halen. Jouw ontwikkeling heb je in eigen handen. Wij bieden je de kans om bij te leren en te innoveren want stilstaan is achteruit gaan.

- Geld enzo...
Werken bij de Nationale Loterij is uitdagend en daar zetten we uiteraard iets tegenover. Naast een vast contract met een marktconform salaris, ontvang je vakantiegeld, eindejaarspremie, woon- en werkverkeer regelingen, aanvullende collectieve verzekeringen, mogelijkheid tot een jaarlijkse bonus en meer.